کنسرت خنده و شوی شبانه معین شو

تئاتر,تئاتر کمدی آزاد,
ترکیبی از تئاتر کمدی،برک دنس ،استندآپ کمدی،ضربوتمپو ،بمب خنده معین شو با تخیفیف وجایگاه ویژه
وبسایت رسمی معین شو (جنگ بزرگ خنده و شادی)
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ